Vítejte na stránkách nové politické strany, která je v současné době zakládána

Proč je naše strana zajímavá?
Myslíme si, že nejlepším způsobem, jak řešit problémy naší společnosti, je prosazování řešení vzešlých z klidného, věcného, konstruktivního dialogu. Myslíme si, že neochota zvážit řešení navržená oponenty není dobrá, v současné politice jsme však často svědky právě této neochoty. Chtěli bychom proto být stranou, která naslouchá všem názorům a žádné neodmítá bez patřičné diskuze.

Pokud máte zájem, přečtěte si naše ideová východiskastručný volební program nebo detailní volební program. Doporučujeme také sledovat naše zpravodajství či twitter.

 Představení naší politické strany prostřednictvím videoblogu.

K problematice islámu

Rádi bychom zde na úvod uvedli, že nemáme žádný problém s muslimy. Mnozí z nás umírněné muslimy znají, jsou to naši přátelé a nikdo z nás si nepřeje, aby těmto lidem bylo činěno jakékoliv příkoří.
Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že západní kultura tak, jak ji známe, je těžko slučitelná s ideologiemi některých islámských směrů. Podle našeho názoru západní kultura vyznává svobodu slova, možnost kritiky jakéhokoliv názoru, přesvědčení, zvyku či ideologie a také vyznává širokou svobodu toho, jak je možné takovou kritiku provést. Mezi jistě neodmyslitelné formy kritiky patří především satira, která se zdá mnohdy nejúčinnější v boji s demagogií či totalitními zřízeními. Myslíme si, že některé tyto ideologie nejsou příliš schopné svoji připadnou kritiku formou satiry přijímat a z tohoto důvodu se domníváme, že západní a může spolu s těmito ideologiemi těžko koexistovat.

Řešení, které nabízíme: uspořádejme společenskou diskuzi na téma slučitelnosti islámských ideologií a západní kultury. Pozvěme zástupce a proponenty islámu, pozvěme lidi, kteří poukazují na problémy našeho společného soužití, a vyřešme otázku, zda je možné mírumilovné soužití našich kultur. Chtěli bychom například vědět odpověď na otázku „Je možné u islámu zabezpečit, aby snesl kritiku svého náboženství formou satiry?“

Pokud by se ukázalo, že společné soužití našich kultur není možné, museli bychom přijmout taková opatření, aby naše kultura byla ochráněna. Hlavním opatřením by velmi pravděpodobně byl zákaz propagace konkrétních islámských ideologií, které nejsou s naší kulturou slučitelné, stejně jako je zakázaná například propagace nacistické ideologie.

Pokud by byla odpověď na tuto otázku pozitivní, potom bychom prosazovali co nejrychlejší aplikaci změn našeho soužití a zároveň bychom se snažili o propagaci nalezeného řešení i mezi ostatními státy, které se potýkají s problémy islamismu.

Více o této problematice se dočtete v našem volebním programu.