Základní body volebního programu

Pokud hledáte detailní volební program klikněte na odkaz.

Rádi bychom Vás zde v několika bodech seznámili s některými našimi programovými cíli a konkrétními kroky, které budeme prosazovat. Níže uvedený seznam je pouze orientační a zdaleka nepokrývá celý náš program. Pokud by Vás zajímal detailní volební program, naleznete jej zde.

Naše cíle, které budeme prosazovat, jsou:

 • Efektivní stát, který nebude občana obtěžovat více, než je nezbytně nutné a zároveň bude občanovi připraven kdykoliv poskytnout potřebnou pomoc.
 • Dostupné středoškolské a vysokoškolské vzdělání v oborech, které mají vysoké praktické uplatnění i pro lidi ze sociálně slabých rodin. Možnost zavedení školného pro některé obory s nízkým praktickým uplatněním.
 • Podpora malého a středního podnikání. Zachování paušálů pro živnostníky. Zjednodušení a zlevnění zakládání nových firem.
 • Právní a správní poradna pro fyzické i právnické osoby, kde bude možné získat autoritativní radu k výkladu úředních i právních předpisů.
 • Co nejvíce dostupná a kvalitní zdravotnická péče v rámci ekonomických možností státu. Centrální nákup zdravotnického zařízení. Lékařská marihuana plně hrazena ze zdravotního pojištění. Urychlené zpřístupnění protonové péče všem plátcům zdravotního pojištění.
 • Diskuze a následné řešení opomíjených problémů, jako je například problematika duševního vlastnictví, situace v nápravných zařízení a podobně.
 • Řešení problémů s nepřizpůsobivými. Ochrana občanů před excesy nepřizpůsobivých, snaha o citlivou a nenásilnou integraci nepřizpůsobivých do společnosti.
 • Revize insolvenčního zákona. Odstranění podmínky dvou a více věřitelů pro možnost vyhlášení osobního bankrotu. Vytvoření mechanismu pro vysvobození jedinců z nyní bezvýchodných dluhových pastí.
 • Kvalitní legislativa bez deformací lobbistickými a korupčními tlaky.
 • Racionalizace veřejné správy, především jejích IT systémů. Revize systému datových schránek.
 • Tlak na efektivní fungování státních firem. V případě nemožnosti efektivně zreformovat strategicky nedůležité státní firmy, prosazování jejich privatizace.
 • Racionální ochrana životního prostředí - odpovědné zhodnocení u každého projektu, zda jeho ekonomický přínos dostatečně vyváží příslušný zásah do životního prostředí.
 • Suverénní Česká republika, konstruktivní a aktivní členství v rámci EU. Zásadní nesouhlas s přijímáním nepřizpůsobivých migrantů. V extrémním a téměř vyloučném případě neodolatelného tlaku EU na přijímání těchto migrantů možnost vystoupení z EU.