Ideová východiska

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že základem úspěšné lidské společnosti je schopnost dialogu. Podle našeho názoru je klidný, věcný, konstruktivní dialog ideálním prostředkem pro nalézání řešení společenských problémů a naše strana bude takto nalezená řešení nabízet a prosazovat. Myslíme si, že prosazování řešení společenských problémů na základě jednoduchých hesel je nebezpečné a nevede k dobrým výsledkům. Mezi tato jednoduchá hesla patří například nezpochybnitelnost marxistické teorie, ochrana přírody za každou cenu, či snad hesla typu "Nic než národ!".

Našimi základními hodnotami, které budeme hájit, jsou: svoboda jednotlivce, tolerance mezi lidmi a úcta k lidskému životu. Myslíme si, že svobodná, tolerantní společnost, která si váží lidského života, vede ke spokojenosti a štěstí jednotlivce. V tomto kontextu je však třeba zdůraznit, že tyto hodnoty v rámci společnosti mají své meze – například svoboda jednolivce musí končit tam, kde začíná svoboda druhých, stejně tak pokud někdo vyzývá k nenávisti vůči ostatním, není možné naivně se schovávat za "toleranci vůči jiným názorům".

Můžeme se mýlit a hrdě to přiznáváme. Jsme stranou, která se snaží nabízet řešení nalezených prostřednictvím klidného, věcného, konstruktivního dialogu. Abychom mohli takový dialog vést, je nutné v rámci tohoto dialogu pečlivě naslouchat názorům a argumentům našich oponentů a být připraveni připustit, že naše stanovisko nemusí být správné. Proto nikdy nechceme vystupovat jako majitelé pravdy a  frázi "můžeme se mýlit" budeme používat jako naše motto.

Chceme prosazovat pouze zdůvodněný a velmi kvalitní volební program. Všechny body nebo teze, které jsou v našem volebním programu, musí být velmi dobře zdůvodněny a podloženy věcnými argumenty. Přestože je naše motto "můžeme se mýlit", naším cílem je mýlit se co nejméně.

Podívejte se, prosím, na náš stručný volební program či detailní volební program. Přestože se snažíme nabízet co nejlépe zdůvodněná a podložená řešení, může se stát, že u některého bodu programu nás postoj není zcela optimální. Pokud máte u některého bodu našeho programu nějaké výhrady či připomínky, dejte nám prosím vědět, k Vašemu podnětu budeme přistupovat s maximální zodpovědností.

Pokud chcete naši stranu kontaktovat, můžete využít postup, který je popsán v sekci KritikaBlog či Strana.